Senast publicerat 05-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 174/2018 rd Plenum Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
14.55 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies! Hallintarekisterifarssi alkaa olla loppusuoralla. Tässä kävi niin hassunkurisesti, että hallitus kuitenkin mureni jo alta, ennen kuin päästiin ihan tämän vuosikausien hallintarekisterisaagan loppuun ja lopulta äänestämään siitä vielä viimeisen kerran.  

Kysymyshän on siis hallituksen esityksestä, joka koskee eduskunnan keväällä 2017 yksimielisesti hyväksymiä lausumia, joilla koetettiin paikata tämän kiistellyn hallintarekisteröintilainsäädännön selviä epäkohtia. Tämähän on pitkä tarina. Jo vuonna 2010 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tehdyssä raportissa nostettiin esille sellainen epäkohta, että pörssiomistusten hallinnointi hallintarekisterien kautta mahdollistaa sen, että pörssiyhtiöiden osakeomistuksia piilotetaan paitsi viranomaisilta myös muilta sijoittajilta. Veronmenetykset arvioitiin silloin jopa satoihin miljooniin euroihin. Sitä hämmästyttävämpäähän oli sitten se, että valtiovarainministeriön näkemys tästä asiasta oli päinvastainen, eli he kokivat, että Suomeen pitää sallia hallintarekisteröinti.  

Edellisen hallituksen kaudella — tai siis tätä edeltäneen hallituksen kaudella — valtiovarainministerit Urpilainen ja Rinne kieltäytyivät tuomasta hallintarekisteröintiä eduskuntaan tai tekemästä siitä lakiesitystä, mutta sitten valtiovarainministeri Stubb ryhtyi tuumasta toimeen. Sehän tyrmistytti useat viranomaiset, poliisin, harmaan talouden työryhmän sekä Verohallinnon, mutta kuten muistamme, ministeri Stubb tuolloin kertoi, että lausunnot olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Prosenttiluvut menivät väärinpäin, ja hän joutui sitten toteamaan, että sori siitä. Tämä oli tietysti kokoomukselle melkoinen takaisku, ja silloin ministeri lupasikin haudata tämän koko hallintarekisteröintiasian, mutta ei mennyt monta kuukautta, kun se sitten vähän uudessa muodossa tuli kohun saattelemana tänne eduskuntaan.  

Silloin hallituksen sisällä vallitsi melkoinen eripura tästä asiasta, ja perussuomalaisia edustanut talousvaliokunnan puheenjohtaja piti tätä valiokunnassa pitkälti toista vuotta, ennen kuin sitten väännettiin kädestä, että kyllä tämä nyt tänne tuodaan. Siinä yhteydessä, kuten tuossa aivan alussa jo totesinkin, sitten hyväksyttiin yksimielisesti talousvaliokunnasta liikkeelle lähteneet lausumat, joissa edellytettiin, että samaan aikaan valmistellaan lainsäädäntöä, jolla tuntemattomiksi jäävät edunsaajat joutuvat maksamaan mojovan lähdeveron näistä osingoista.  

No, tämä laki ehti sitten tähän meidän nykyisen eduskuntamme loppusuoralle mutta uhkasi kaatua tässä välissä tämän samaisen talousvaliokunnan lausuntoon helmikuun lopussa. Tämä oli aivan erikoinen vaalipaniikin aiheuttama toimi, jossa hallituspuolueet siis itse äänestivät hallituksen omaa esitystä vastaan. Tästä varmaankin puheenjohtaja Mölsä ja jäsenet Mäkipää, Jaskari, Lehti, Pirttilahti, Honkonen ja Hautala voivat kertoa, miksi he yrittivät kaataa oman hallituksensa ja valtiovarainministeri Orpon esityksen mahdollisesti Orpon itse tietämättä. Tällainen kokoomuksen, keskustan ja sinisten sisäinen vääntö tähän liittyi, ennen kuin tämä tuli nytten takaisin tänne.  

Tietenkin tästä tämä sai vielä yhden irvokkaan lisäkäänteen, kun hallituspuolueet huomasivat vielä toisen vaalipaniikin oireen, että eiväthän he nyt voi hylätä tätä hallintarekisteröintilainsäädäntöä vain sillä perusteella, että tässä toimittiin toisin, ja sitten palattiin ruotuun ja alkuperäisen esityksen taakse.  

Mutta vielähän tämä voisi olla huomattavasti tiukempi. Veroviranomaisten tulisi saada tiedot osingoista ja osakkeilla käydyistä kaupoista, ja näitten pitäisi mahdollisimman laajasti tulla julkiseen rekisteriin. Näin muodoin esitän tässä ne lausumat, jotka vastalauseessamme on esitetty.  

15.00 
Matti Semi vas :

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnan vuonna 2017 hyväksymät lausumat olivat erittäin hyviä, ja ne tavallaan johdattelivat tietä siihen, että pystytään saamaan kiinni kaikennäköinen verovälttely ja paremmin pystytään ottamaan kiinni tämmöistä verotuksen kiertoa.  

Nämä lausumat, mitä nyt tähän valiokunnan vastalauseeseen on laitettu, ovat minun mielestäni hyviä. Siksi minä kannatan edustajan edellä tekemiä esityksiä.  

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.