Senast publicerat 05-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 174/2018 rd Plenum Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
13.40 
Olli Immonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Suomessa on merkittävää sähköisen liiketoiminnan ja rahoitusalan teknologian eli fintechin osaamista. Nyt uuden lainsäädännön valmistelu on tehty finanssisääntelyn näkökulmasta, mikä on tärkeää, mutta esityksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tasapainoisesti alan elinkeinoelämän toimintaympäristöä ja sen tulevaisuudenmahdollisuuksien avaamista. 

Huomioon ei ole otettu riittävästi liiketoiminnan näkökulmia, vaikka samaan aikaan valtionhallinto panostaa voimakkaasti muun muassa Tekoälyaika-ohjelmaan ja muuhun digitalisaatioon. Nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla luonteeltaan kansainväliset startupit ja projektit keskittyvät sinne, missä lainsäädäntö ja liiketoimintaedellytykset ovat suotuisia. Mikäli Suomi saattaessaan viidennen rahanpesudirektiivin kansallisesti voimaan lisää direktiivin minimivaatimuksiin kansallista ylisääntelyä, todennäköisesti seuraus on se, että alan yritykset eivät sijoitu Suomeen vaan sellaisiin maihin, joissa direktiivi on saatettu voimaan yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky huomioiden. 

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ehdottaakin, että virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn osalta hallituksen esitys otettaisiin valtiovarainministeriössä uudelleen valmisteluun nimenomaan alan elinkeinomahdollisuuksien näkökulmasta ja käytäisiin samalla läpi kehiteltävä sääntely-ympäristö verrokkimaissa, kuten Liettuassa, ja pyrittäisiin luomaan niihin verrattuna alan liiketoiminnalle Suomessa selkeä ja kilpailukykyinen sääntelykokonaisuus. 

Arvoisa puhemies! Tämän edellä olevan perusteella ehdotankin, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 2. lakiehdotus hylätään. 

13.42 
Laura Huhtasaari ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Immosen tekemää äskeistä esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.