Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

16.  Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Statsrådets redogörelseSRR 7/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.