Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 242/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.