Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.