Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Ilmari Nurminen understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 80 nej; 27 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—11 i proposition RP 159/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 12 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.