Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-252203
Förslag till uttalande 11.3.2019
Bilaga 7A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Ilmari Nurminen understödd av Aino-Kaisa Pekonen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. Dessutom har Aino-Kaisa Pekonen understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 158/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 1.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandets förslag till uttalande 2 och Ilmari Nurminens förslag till uttalande 2 gäller samma ärende och ställs vid omröstningarna mot varandra. Därefter ställs de övriga förslagen till uttalanden mot betänkandet.  

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandets förslag till uttalande 2 ”ja”, Ilmari Nurminens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 73 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 2. 
Betänkandet ”ja”, Ilmari Nurminens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 71 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 74 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.