Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 177/2018 rd Plenum Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56

10.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.