Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 18/2021 rd Plenum Torsdag 4.3.2021 kl. 16.01—17.01

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 22/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2021.