Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 180/2018 rd Plenum Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 259/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 41/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1, 3 och 6—10 i proposition RP 259/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2, 4 och 5 i proposition RP 259/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.