Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 180/2018 rd Plenum Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 42/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 55/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.