Senast publicerat 05-06-2021 20:55

Punkt i protokollet PR 180/2018 rd Plenum Måndag 18.3.2019 kl. 12.00—14.31

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 278/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2018 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
14.26 
Krista Kiuru sd :

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys Kevaan lainsäädännöllisesti tehtävistä muutoksista, ja on hyvä todeta, että aivan viime metreillä saimme tämänkin lain vielä tänne saliin. Kiitos siitä eduskunnan johdolle, että tämä on ollut mahdollista tuoda.  

Asiaa on puitu sekä talousvaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja katsomme, että nämä muutokset, jotka tähän lakiin sisältyvät, ovat perusteltuja. Kokonaisuudistusta kaivataan koko tällä toimikentällä, ja siltä osin uskon, että seuraava hallitus palaa myös tähän kokonaisuuteen. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.