Senast publicerat 06-06-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 2/2021 rd Plenum Onsdag 3.2.2021 kl. 15.00—20.17

17.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 9/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.