Senast publicerat 06-06-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 2/2021 rd Plenum Onsdag 3.2.2021 kl. 15.00—20.17

18.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 10/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.