Punkt i protokollet
PR
2
2021 rd
Plenum
Onsdag 3.2.2021 kl. 15.00—20.17
20
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021. 
Senast publicerat 03-02-2021 21:19