Senast publicerat 06-06-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 2/2021 rd Plenum Onsdag 3.2.2021 kl. 15.00—20.17

20.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

BerättelseB 7/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.2.2021.