Senast publicerat 02-02-2022 16:51

Punkt i protokollet PR 2/2022 rd Plenum Onsdag 2.2.2022 kl. 15.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

Talman Matti Vanhanen
:

Ministern är sjukskriven och det har framförts önskemål om att ministern skulle presentera propositionen.