Senast publicerat 05-06-2021 13:25

Punkt i protokollet PR 20/2018 rd Plenum Fredag 9.3.2018 kl. 13.01—13.28

11.  Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018.