Punkt i protokollet
PR
20
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.3.2020 kl. 14.06—15.10
4
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020. 
Senast publicerat 10-03-2020 15:39