Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

13.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

Statsrådets skrivelseSR 2/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.