Senast publicerat 09-03-2022 09:57

Punkt i protokollet PR 21/2022 rd Plenum Tisdag 8.3.2022 kl. 14.05—19.07

8. Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byråVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

BerättelseB 9/2021 rd
BerättelseB 13/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022.