Senast publicerat 05-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 22/2018 rd Plenum Onsdag 14.3.2018 klo 14.01

2.  Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2018 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån miljöutskottets betänkande MiUB 1/2018 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.3.2018. 

Under debatten har Olli Immonen understödd av Rami Lehto föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag "ja", Olli Immonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 11 nej; 34 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2017 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat.