Senast publicerat 05-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 22/2019 rd Plenum Tisdag 25.6.2019 kl. 18.56—18.57

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 5/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-9/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 1—9/2019 rd till finansutskottet.