Senast publicerat 06-06-2021 18:34

Punkt i protokollet PR 22/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 17.50—18.44

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 3/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.