Senast publicerat 06-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.04—23.22

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 8/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 2/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Kalmari. 

Debatt
20.42 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Hyvin lyhyesti, vaikka kyse on tärkeästä lainsäädännöstä. 

Kyse on siitä, että maa- ja metsätalouden investoinnit eivät ole päässeet jatkumaan sen takia, että suurissa investoinneissa, vaikka siellä Makera-rahastossa olisi valtuuksia, meillä valtiontakausten katto on paukkunut yli. Vaikka näistä valtiontakauksista ei valtiolle sinänsä koskaan ole aiheutunut luottotappioita ja ne on hyvin pystytty maksamaan takaisin, niin tämä raja täytyi nostaa niin, että valtiontakauksia pystyttiin sitten nyt jatkossakin myöntämään. Pankit eivät rahoita nykypäivänä isoja hankkeita, koska vakuusarvot siellä maaseudulla ovat aika mitättömiä, ja valtiontakausjärjestelmä sitten huolehtii siitä, että pankit uskaltavat tähän rahoitukseen lähteä. Eli oli tärkeää saada sitä valtiontakausten rajaa nostettua. 

Tämäkin mietintö on yksimielinen, ja kiitän valiokuntaa ja valiokuntaneuvosta hyvästä työstä.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 8/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.