Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.04—23.22

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 135/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—9 i proposition RP 135/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.