Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 24/2018 rd Plenum Fredag 16.3.2018 kl. 12.59—13.31

5.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018.