Punkt i protokollet
PR
26
2017 rd
Plenum
Tisdag 21.3.2017 kl. 13.59—19.04
16
Lagfäst förbud mot nollavtal
Medborgarinitiativ
MI 5/2015 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 
Senast publicerat 21-03-2017 19:26