Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09

5.  Timo Heinonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 24/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 22.3.2018 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 22.3.2018 klockan 13.