Punkt i protokollet
PR
26
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.3.2020 kl. 14.00—14.05
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 18.3.2020. 
Senast publicerat 18-03-2020 15:09