Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 27/2020 rd Plenum Onsdag 18.3.2020 kl. 14.21—20.17

6.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020.