Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 28/2020 rd Plenum Torsdag 19.3.2020 kl. 16.02—17.02

4.  Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 3/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020.