Senast publicerat 02-11-2021 11:52

Annan punkt i protokollet PR 28/2021 rd Plenum Tisdag 23.3.2021 kl. 21.55—22.58

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-361286Bilaga 1A
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Jag beklagar att detta plenum börjar aningen senare än planerat. Det uppstod tekniska problem i samband med dagordningen som behövs för ett nytt plenum. 

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.