Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 29/2016 rd Plenum Onsdag 30.3.2016 kl. 14.01—16.13

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 21/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.3.2016.