Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 29/2020 rd Plenum Torsdag 19.3.2020 kl. 17.22—21.01

7.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades.