Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 3/2020 rd Plenum Fredag 7.2.2020 kl. 13.02—13.05

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)

Statsrådets skrivelseSR 8/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.