Senast publicerat 02-11-2021 11:43

Annan punkt i protokollet PR 30/2016 rd Plenum Torsdag 31.3.2016 kl. 15.59—17.43

2.  Muntlig frågestund

Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.