Senast publicerat 04-06-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 30/2016 rd Plenum Torsdag 31.3.2016 kl. 15.59—17.43

3.  Jutta Urpilainens begäran om befrielse från medlemskap i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 1.4.2016 klockan 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 1.4.2016 klockan 10.