Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 30/2016 rd Plenum Torsdag 31.3.2016 kl. 15.59—17.43

8.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2015Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

BerättelseB 19/2015 rd
BerättelseB 1/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.4.2016.