Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 30/2021 rd Plenum Torsdag 25.3.2021 kl. 16.03—18.49

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2021.