Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 31/2020 rd Plenum Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03

10.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget om ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter i talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.