Senast publicerat 02-11-2021 11:16

Annan punkt i protokollet PR 31/2020 rd Plenum Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03

2.  Meddelanden

Talman Matti Vanhanen
:

Före vi går in på ärendena på dagordningen upprepar jag rekommendationen från förra veckan om att närmast de ledamöter vars anförande snart är på kommande är i plenum. 

I ärendet gällande tilläggsbudgeten kommer jag inte att inleda någon debatt, utan vi går framåt i den ordning anförandena är på talarlistan.