Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 31/2020 rd Plenum Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03

9.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmansonferensens förslag TKF 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat.