Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 33/2016 rd Plenum Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59—20.33

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 142/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016.