Punkt i protokollet
PR
33
2017 rd
Plenum
Fredag 31.3.2017 kl. 12.59—13.03
4
Lagfäst förbud mot nollavtal
Medborgarinitiativ
MI 5/2015 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.3.2017. 
Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Jari Myllykoski föreslagit att riksdagen i stället för betänkandets fem förslag till uttalanden godkänner de fem förslagen till uttalanden som ingår i reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Betänkandets förslag till uttalanden och Merja Mäkisalo-Ropponens förslag till uttalanden är motstående så Merja Mäkisalo-Ropponens förslag till uttalanden ställs vid omröstning mot betänkandets förslag till uttalanden. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 42 nej; 43 frånvarande
 
Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13-02-2018 10:51