Senast publicerat 30-03-2022 15:06

Punkt i protokollet PR 33/2022 rd Plenum Onsdag 30.3.2022 kl. 14.01

2. Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2021 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån kulturutskottets betänkande KuUB 19/2021 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.3.2022. 

Under debatten har Sanna Antikainen understödd av Ari Koponen föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Sanna Antikainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 29 nej; 55 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.