Senast publicerat 04-06-2021 23:16

Punkt i protokollet PR 34/2016 rd Plenum Torsdag 7.4.2016 kl. 15.59—19.32

7.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2015Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

BerättelseB 19/2015 rd
BerättelseB 1/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2016 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 1/2016 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum fredag 1.4.2016. 

Ingen fortsättning på debatten. 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 19/2015 rd och B 1/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.