Senast publicerat 06-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 37/2021 rd Plenum Torsdag 8.4.2021 kl. 16.00—19.18

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 4/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Kinnunen. 

Debatt
19.05 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kotimaisen kalan kysyntä on nostanut suosiotaan Suomessa. Kalastajan kalasta saama hinta on kohtuullisen hyvä. Kotimaista kalaa menisi kaupaksi enemmän kuin sitä saadaan pyydettyä. Kaupallisten kalastajien määrä on kuitenkin vähentynyt 2000-luvulla. Toimialaa painaa alas etenkin kalastajien ikääntyminen. Kuten maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, tällä esityksellä vältetään arvonlisäverolain verovelvollisuusrajan noston kielteiset seurannaisvaikutukset kaupalliseen kalastukseen, ja esitys on sen vuoksi kannatettava.  

Vähenevän kalastajajoukon elinkeino tulee pitää kannattavana, jotta meillä on jatkossakin kaupan tiskillä tarjolla suomalaista, terveellistä ja laadukasta kalaa. Koronan aikana moni on löytänyt kalastuksen harrastuksena. Meidän tulee edistää sitä, että jonkun kohdalla harrastuksesta voi tulla myös elinkeino tai osa-aikainen tai kokoaikainen työ. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 20/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.