Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 37/2021 rd Plenum Torsdag 8.4.2021 kl. 15.59—19.18

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 5/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.4.2021.