Senast publicerat 06-04-2022 18:09

Punkt i protokollet PR 37/2022 rd Plenum Onsdag 6.4.2022 kl. 14.02—17.07

10. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

BerättelseB 22/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2022.