Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 38/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 13.00—14.20

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 5/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 6/2021 rd. — Ledamot Turtiainen. 

Debatt
14.16 
Ano Turtiainen at :

Arvoisa puhemies! Ravintolat ovat olleet suljettuina asetuksissa mainituilla alueilla, ja näillä näkymin ne pysyvät suljettuina vielä reilun viikon. Yritystoiminnoille on koronan varjolla aiheutettu jo hyvin suurta vahinkoa. Tätä asiaa on jaksettu vatvoa täällä jo riittävästi, joten puhun nyt vain lyhyesti.  

Katson, että kaikki nämä liiketoiminnoille, ihmisten toimeentuloille sekä kansalaisten vapauksille haittaa aiheuttavat sulkutoimenpiteet täytyy lopettaa välittömästi. Tilastojen mukaan millekään tuollaisille toimenpiteille ei ole, eikä ole ollut, perusteita. Myös ihmisten pelottelu koronalla on ollut vastuutonta, ja myös se pitää lopettaa välittömästi. Sen tähden esitän, että asetus kumotaan ja yhteiskunta palautetaan heti normaaliin järjestykseen. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Multala.  

14.17 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Valiokunta on käsitellyt asetuksen huolellisesti. Tässä on kyse jälkitarkastuksesta, jossa perustuslakivaliokunta on käytännössä kiinnittänyt huomiota juuri niihin kysymyksiin, joita täällä salikeskustelussa, lähetekeskustelussa, alkuviikosta käytiin. 

Käytännössä tarkoitan sitä, että perustuslakivaliokunta on pohtinut muun muassa maakunnallisesti hienojakoisempaa alueellista eriyttämistä, kun pohditaan ravintoloiden sulkutoimenpiteitä, joita Lapin osalta on tehty, mutta perustuslakivaliokunta edelleen kiinnitti huomiota siihen, että tätä hienojakoisempaa tarkastelua tulisi tehdä myös muiden maakuntien osalta, samoin kuin tarkemmin erilaisten ravintolatyyppien ja niihin liittyvien riskianalyysien osalta. Sitten vielä kolmantena asiana on se, jonka perustuslakivaliokunta on moneen kertaan jo aikaisemmin todennut, että ei ole mitään oikeudellista estettä sille, että ravintoloita voitaisiin kohdella samoin kuin muitakin yrityksiä, joita tartuntatautilain 58 g §:n perusteella tällä hetkellä suljetaan, eli ravintolat voisivat olla tartuntatautilain sääntelyssä mukana samalla tavoin. 

Toivottavasti tämä nyt vihdoin, tämän kerran jälkeen, saa myös valtioneuvoston suunnalla aikaan lainsäädäntötarpeita ja lainsäädäntöä, hallituksen esityksiä, jotka tuodaan tänne eduskunnan käsittelyyn. Nimittäin valitettavasti, vaikka koronatilanne jatkuvasti on menossa parempaan suuntaan ja tartuntoja on Suomessa hetki hetkeltä vähemmän, maailmalla tilanne on toinen, ja valitettavasti emme vielä tiedä, onko tilanne syksylläkään ohi. Sen vuoksi lainsäädäntö kannattaisi päivittää sen osalta ajan tasalle. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Under debatten har Ano Turtiainen föreslagit att förordningen upphävs. Förslaget har inte understötts och därmed förfaller det. 

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad 28.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.